Jornada: La reforma de la Normativa Concursal: Reestructuració i exoneració del deute, i la figura del Reestructurador/a i l’Administrador/a Concursal

Com ja sabeu el projecte de llei de reforma concursal es va aprovar amb esmenes acceptades, a la Comissió de Justícia del Congrés de Diputats el dia 23 de juny de 2022 i el tràmit per la seva aprovació està sent molt àgil.  Per aquest motiu aquest Consell de l’Advocacia organitza aquesta Jornada la qual la vostra participació serà decisiva i escoltada pels professionals que integren cadascuna de les taules.

Data: 14 de juliol de 2022

FormatPresencial a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Carrer Mallorca núm. 283 de Barcelona)

PROGRAMA A 4.7.2022

Inscripcions- Vull inscriure’m

L’Observatori de la Insolvència Personal de l’ICAB constata que els procediments de Segona Oportunitat segueixen a l’alça aquest 2022, fet que confirma la utilitat d’aquest mecanisme

  • Les dades publicades aquest dilluns pel Consejo General del Poder Judicial constaten la consolidació del mecanisme de la Segona Oportunitat com una bona solució per a les persones que estan en situació d’insolvència.
  • Durant el primer trimestre de l’any 2022, el nombre de procediments de segona oportunitat ha augmentat un 9%. D’aquesta manera, el trimestre ha finalitzat amb un total de 4.032 concursos consecutius, dels quals 141 han estat declarats i conclosos simultàniament. Aquestes dades constaten l’eficiència d’aquest sistema com a solució a la insolvència amb un increment sostingut, i el nombre de concursos consecutius el 2022 supera els 3.699 concursos amb què es va tancar el quart trimestre del 2021 i els 3.503 del mateix primer trimestre del 2021.
  • El mecanisme de segona oportunitat es confirma com una eina útil i resulta necessari que el desplegament de la Directiva 1023/2019 de reestructuracions que ha estat recollit al Projecte de Llei de Reforma Concursal, mantingui l’essència del sistema en què la plena exoneració dels deutes per al deutor de bona fe sigui una realitat en creixement.
  • S’han proposat esmenes importants ja que la reforma concursal pendent d’aprovar significa un retrocés per a la eficàcia de l’objectiu principal del procediment de segona oportunitat: la plena exoneració dels deutes

 Barcelona, ​​7 de juny del 2022. L’Observatori de la Insolvència Personal del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha analitzat les dades publicades aquest dilluns pel Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre els concursos de persona física durant el primer trimestre de l’any 2022.

Es constata que de gener a març del 2022 s’han presentat un total de 4.032 concursos de persona física, dels quals 1.220 han estat de persona física empresària i 2.812 han estat de persona física no empresària. Xifres superiors als 3.503 concursos amb què es va tancar el mateix primer trimestre del 2021, que significa un creixement d’un 11% sobre aquest període.

Així mateix, les xifres d’aquest primer trimestre del 2022 han superat els 3.699 concursos de creditors de persones físiques amb què es va tancar el quart trimestre del 2021, fet que ha significat un augment del 9%.

És rellevant l’increment del 46% dels concursos de persona física no empresària, que han crescut un 8% respecte al quart trimestre del 2021. Alhora els concursos d’empresaris autònoms han augmentat un 11%, confirmant la necessitat de disposar d’una eina efectiva, que permet donar una solució al teixit empresarial de les persones emprenedores per iniciar nous projectes i activitats exonerant la totalitat dels deutes, o bé, sotmetent el pagament dels crèdits públics i els crèdits privilegiats a través d’un pla de pagament sostingut basant-se en la capacitat de generar ingressos de l’emprenedor.

Alhora, en la distribució per comunitats autònomes es pot observar que Catalunya concentra el 30% dels procediments de Segona Oportunitat de persones físiques empresàries, seguit pel 16% de Madrid i el 12% d’Andalusia i el País Valencià.

La moratòria concursal, que segueix vigent fins al 30 de juny del 2022, no ha generat una disminució del nombre de procediments, ja que s’ha evidenciat que és una solució necessària, útil i eficaç que permet superar situacions d’exclusió econòmica i social de les persones, a partir de l’acord amb els creditors o bé sol·licitant al jutjat l’exoneració dels deutes.

L’increment sostingut del nombre de procediments incideix en la incorporació d’una cultura de segona oportunitat en la nostra societat, en percebre’s com una veritable solució.

En aquest sentit, cal que la Reforma de la Llei Concursal no signifiqui una reculada en l’eficàcia d’aquest procediment per als empresaris als quals va destinada, ja que el Projecte de Llei de Reforma Concursal, actualment, promou un blindatge del crèdit públic que no permet la plena exoneració per emprendre nous projectes.

La limitació que suposa la proposta de no exoneració del crèdit públic per sobre de 1.000 euros, així com la restricció a l’accés pel fet d’haver estat sancionat administrativament fan pensar en una reculada en el mecanisme de la segona oportunitat, ja que serà qüestionada la seva eficàcia i per tant deixarà de ser percebut com una veritable i eficaç solució.

En el cas dels empresaris autònoms, el mecanisme ha de continuar oferint una solució al sobreendeutament basant-se en els paràmetres essencials que actualment permeten exonerar el crèdit públic dins un pla de pagaments. Aquest extrem ha de ser considerat com una oportunitat clara per poder refer projectes empresarials i personals que permetin sortir de l’ostracisme i de les limitacions a què dona lloc mantenir deutes no solucionables al llarg de la vida. D’aquesta manera, tal com adverteix el Grup de Treball de la Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC s’evita un increment de la economia submergida i s’afavoreix l’inici de nous projectes empresarials que generin valor econòmic i social de futur.

L’Observatori de la Insolvència Personal ICAB

L’Observatori de la Insolvència Personal és un instrument del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, adscrit a la seva Comissió de Normativa, l’objectiu del qual és fer un seguiment de les dades d’aquests mecanismes de solució a la insolvència a fi de fer una anàlisi econòmica del dret per elaborar  conclusions i propostes per desplegar accions de millora en els procediments.

 

Trobada institucional del degà de l’ICAB amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs

Aquest dimarts, 12 d’abril de 2022, la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha rebut en audiència el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez, i els membres del Grup de Treball de la Segona Oportunitat ICAB-CICAC.

 

L’objectiu d’aquesta trobada institucional, celebrada al despatx d’audiències del Parlament, ha estat presentar les conclusions del 1er Congrés Europeu de Segona Oportunitat -celebrat el novembre passat a Barcelona-, així com exposar l’evolució d’aquest mecanisme tan rellevant a nivell social en matèria d’insolvència personal

Per a aquesta reunió de treball, han acompanyat al degà de l’ICAB els advocats Martí Batllori, Miguel Ángel Salazar, Elisa Escolà, Jaime Campá Borja Pardo, tots ells membres actius del Grup de Treball de la Segona Oportunitat.

CGAE Conferències dels dilluns: La Llei de Segona oportunitat

En el marc les activitats de formació del CGAE (Consejo General de la Abogacía Española), i dins de les “Conferències dels dilluns”, el dia 28 de març de 2022, de 16:30 a 18:00h, tindrà lloc una conferència sobre “La Llei de Segona oportunitat” , en què intervindran com a ponents Yvonne Pavía, advocada i diputada i tresorera del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Martí Batllori, advocat.

A la conferència es podrà assistir de manera presencial i on-line prèvia inscripció i de forma gratuïta a través del següent enllaç:

https://www.formacionabogacia.es/enrol/index.php?id=1404

La retransmissió on-line es farà per Teams.