Reunió inicial del Grup de Treball de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC

Celebrada el dijous 25 de gener de 2018 a la seu col·legial, la reunió suposa l’inici del Grup de Treball de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC. L’objectiu del grup de treball és impulsar l’ús de la Segona Oportunitat, i treballar per millorar la seva utilitat per les persones insolvents.

L’advocacia institucional s’ha compromès a treballar en diferents eixos a través del Grup de Treball atès que considera que el mecanisme de la segona oportunitat és una eina útil per a les persones insolvents, i vol destacar el paper fonamental que l’advocacia està tenint en aquest àmbit en defensa dels drets de les persones.

Per això el Grup de Treball es proposa posar en marxa una sèrie de mesures de formació, informació i difusió de mecanisme de segona oportunitat, la creació d’un Observatori de la Segona Oportunitat, i també treballar en propostes legislatives per millorar la regulació actual de la segona oportunitat.

Participen en el Grup de Treball Jaume Campà, Isidor Garcia, Borja Pardo, Jesús Sánchez, Miguel Ángel Salazar, Cristina Vallejo, amb la coordinació d’Yvonne Pavía i Martí Batllori. També es compta amb la col·laboració dels magistrats José María Fernández Seijo i Carlos Puigcerver.

El Grup de Treball recull la tasca realitzada per altres iniciatives anteriors impulsades des de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC.

Un dels temes que s’ha estat treballant és estendre la cobertura de l’assistència jurídica gratuïta a la segona oportunitat, de forma que el torn d’ofici sigui una via d’accés senzilla i sense cost a la segona oportunitat per les persones que reuneixen els requisits de l’assistència jurídica gratuïta.