Presentació de l’Aliança per a la Segona Oportunitat

INSCRIPCIONS PER ZOOM

El dijous 15 d’abril de 2021, a les 11h, tindrà lloc a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona l’acte de presentació de l’Aliança per a la Segona Oportunitat.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per Col·legis professionals i agents socials -que pel seu àmbit d’actuació són coneixedors de situacions de sobreendeutament- amb l’objectiu de treballar conjuntament en la divulgació del mecanisme de la segona oportunitat, incorporar la Segona Oportunitat dins la cultura econòmica i social catalana i donar empara a les accions de coordinació entre els diferents actors.

Els col·legiats/des podran seguir l’esdeveniment telemàticament per ZOOM.

PROGRAMA

(+)Presentació de l’Aliança per a la Segona Oportunitat

9è Divendres de Llei 2a Oportunitat. Taller pràctic (ON-LINE)

OBJECTIU DEL TALLER:

Fins ara hem tractat aspectes bàsics de la Llei de la 2a oportunitat, des d’un punt de vista teòric, però en aquesta ocasió, el TALLER que hem organitzat, està pensat per fer-ho des d’un punt de vista pràctic.

Treballarem sobre un cas, des de l’inici al final del procés. Començant amb l’acord extrajudicial de pagament, passant pel concurs consecutiu i acabant amb la sol·licitud del beneficiari de l’exoneració del passiu insatisfet. Anirem solucionant tots aquells dubtes que es vagin generant.

(+)9è Divendres de Llei 2a Oportunitat. Taller pràctic (ON-LINE)

8è Divendres de Llei 2a oportunitat. Taller pràctic (ON-LINE)

OBJECTIU DEL TALLER:

Fins ara hem tractat aspectes bàsics de la Llei de la 2a oportunitat, des d’un punt de vista teòric, però en aquesta ocasió, el TALLER que hem organitzat, està pensat per fer-ho des d’un punt de vista pràctic.

Treballarem sobre un cas, des de l’inici al final del procés. Començant amb l’acord extrajudicial de pagament, passant pel concurs consecutiu acabant amb la sol·licitud del beneficiari de l’exoneració del passiu insatisfet. Anirem solucionant tots aquells dubtes que es vagin generant.

Disposem d’un quadre de professors de primer nivell, que aniran participant a les dates previstes.

Per facilitar la participació de tothom, i poder atendre tots els dubtes està organitzat per impartir-se amb grups reduïts, oferint varies dates en les quals es repetirà el Taller.

El taller es realitzará via ZOOM.

(+)8è Divendres de Llei 2a oportunitat. Taller pràctic (ON-LINE)

Càpsules de Segona Oportunitat (Vídeos)

“Tractament de l’habitatge habitual”, per Octavio Gracia, economista, jurista, administrador concursal, membre del grup de treball de segona oportunitat ICAB-CICAC.

“Estratègia abans d’iniciar un assumpte de segona oportunitat”, per Borja Pardo, advocat, mediador concursal, administrador concursal, membre del grup de treball de segona oportunitat ICAB-CICAC.

“Instruccions per complimentar el formulari de l’acord extrajudicial de pagaments”, per Borja Pardo, advocat, mediador concursal, administrador concursal, membre del grup de treball de segona oportunitat ICAB-CICAC.

“Com afecta el RD 463/2020 pel que es declara l’estat d’alarma en els procediments de la Llei de Segona Oportunitat”, per M. Elisa Escolà Besora, col·legiada núm. 26.187 de l’I·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.