Curs pràctic sobre la Segona Oportunitat de la persona física en la nova Llei Concursal

Organitzat pel Grup de Treball de Segona Oportunitat ICAB-CICAC

Aula 1 centre Formació ICAB (c/ Mallorca, 281)

Dilluns i dimecres de 18 a 20:30 hores

Presencial

 

 

13/03/2023 Inauguració

Yvonne Pavía Lalauze.Diputada de la Junta de Govern del ICAB, tresorera, administradora concursal, coordinadora del Grup de Treball Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC i Presidenta de l’Observatori de la Insolvència de Persones físiques.
Borja Pardo Ibáñez.Advocat, Administrador Concursal i coordinador del Grup de Treball Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC

Àmbit d’aplicació i esquema processal del nou mecanisme de la Segona Oportunitat.
Francesc-Xavier Rafí i Roig. Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona

15/03/2023 Elements comuns de la exoneració. Extensió i efectes de l’exoneració.
José María Fernández Seijó. Magistrat del Jutjat Mercantil núm. 11 de Barcelona

20/03/2023 Itineraris per l’exoneració. Supòsits de revocació.
Berta Pellicer Ortiz. Magistrada del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona

22/03/2023 Anàlisi de diferents qüestions controvertides; entre elles, habitatge habitual, crèdit públic.
Elisa Escolà Besora.Advocada, administradora concursal, professora associada de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Treball Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC

27/03/2023 Taller pràctic consistent en l’anàlisi d’un supòsit pràctic amb redacció de documents i simulacions en classe.
Octavio Gracia Chamorro. Advocat, economista i membre del Grup de Treball Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC
Borja Pardo Ibáñez. Advocat, Administrador Concursal i coordinador del Grup de Treball Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC

Preus

Descripció Import Import amb descompte*
Persones Associades 90,00€ 67,50€
Descripció Import Import amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 90,00€ 67,50€
Descripció Import Import amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 130,00€ 97,50€
Descripció Import Import amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 215,00€ 161,25€
Descripció Import
No Col·legiats/des ICAB 322,50€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.