Presentació del llibre: ‘La segunda oportunidad de las personas físicas: su aplicación práctica’

El dimecres 27 de febrer de 2019, a les 19 h, a la 8a planta de l’ICAB (Mallorca, 283) tindrà lloc la presentació del llibre: ‘La segunda oportunidad de las personas físicas: su aplicación práctica’, els autors del qual són Federico Adán, Martí Batllori, Joan Corominas, José María Fernández Seijo, Yvonne Pavia i Francesc-Xavier Rafí i que ha estat editat per vLex.

Jesús Sánchez, secretari de l’ICAB junt amb quatre dels sis autors, Federico Adán, Martí Batllori, Yvonne Pavia i Francesc-Xavier Rafí, presentaran breument el llibre.

La Llei de la Segona Oportunitat va entrar en vigor el 2015, i tot i tenir mancances i seguir treballant per a la seva reforma, és una eina útil per donar solució a situacions greus de sobreendeutament, d’insolvència, que impedeixen que moltes famílies puguin portar una vida digna , per trobar-se en situacions d’embargaments i de constant angoixa per no poder fer front als deutes. El llibre: ‘La segunda oportunidad de las personas físicas: su aplicación práctica’ pretén donar resposta als problemes processals i substantius que han anat sorgint des de l’aplicació de la llei.

(+)

Conferència: ‘Qüestions rellevants al projecte de tramitació especial del concurs consecutiu sense massa, redactat pels jutges mercantils de Barcelona, especialitzats en la matèria, i del Jutjat de 1a Instància núm. 50 Barcelona’

  • Dates:  27/02/2019
  • Hora: De 19 a 21h
  • Lloc: 8a planta ICAB (Mallorca, 283)

PROGRAMA

  1. Exposició de motius del projecte
  2. Àmbit d’aplicació
  3. Identificació del concurs sense massa activa
  4. Sol·licitud de concurs de mediador
  5. Jutjat
  6. Publicitat i actuacions de l’oficina judicial
  7. Comunicacions amb ac

(+)

Enquesta sobre el mecanisme de segona oportunitat

La teva opinió és important!

Us proposem participar en una enquesta sobre el mecanisme regulat per la Llei 25/2015 de 28 de juliol de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Aquesta enquesta ha estat elaborada per l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia (UAB – CICAC) amb el suport del Grup de Treball de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-Consell de l’Advocacia Catalana.

Per respondre, només calen 3 minuts i no es requereix identificació.

Les respostes es tractaran amb garantia total d’anonimat, integrant-se en un estudi que, entre d’altres finalitats, permetrà conèixer la percepció dels i de les professionals implicats/des potencialment o en la pràctica en aquest mecanisme.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

> ENQUESTA