Presentació del llibre: ‘La segunda oportunidad de las personas físicas: su aplicación práctica’

El dimecres 27 de febrer de 2019, a les 19 h, a la 8a planta de l’ICAB (Mallorca, 283) tindrà lloc la presentació del llibre: ‘La segunda oportunidad de las personas físicas: su aplicación práctica’, els autors del qual són Federico Adán, Martí Batllori, Joan Corominas, José María Fernández Seijo, Yvonne Pavia i Francesc-Xavier Rafí i que ha estat editat per vLex.

Jesús Sánchez, secretari de l’ICAB junt amb quatre dels sis autors, Federico Adán, Martí Batllori, Yvonne Pavia i Francesc-Xavier Rafí, presentaran breument el llibre.

La Llei de la Segona Oportunitat va entrar en vigor el 2015, i tot i tenir mancances i seguir treballant per a la seva reforma, és una eina útil per donar solució a situacions greus de sobreendeutament, d’insolvència, que impedeixen que moltes famílies puguin portar una vida digna , per trobar-se en situacions d’embargaments i de constant angoixa per no poder fer front als deutes. El llibre: ‘La segunda oportunidad de las personas físicas: su aplicación práctica’ pretén donar resposta als problemes processals i substantius que han anat sorgint des de l’aplicació de la llei.

A continuació tindrà lloc la conferència: ‘Qüestions rellevants al projecte de tramitació especial del concurs consecutiu sense massa, redactat pels jutges mercantils de Barcelona, especialitzats en la matèria, i del Jutjat de 1a Instància núm. 50 Barcelona‘, càrrec dels  ponents: Raúl García Orejudo. Magistrat del Jutjat del Mercantil 7 de Barcelona i Miguel Ángel Chamorro González. Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona. Presenten i moderen: Jesús Sánchez García. Secretari de l’ICAB i Yvonne Pavia Lalauze, Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB.