Presentació

La crisi econòmica ha tingut un gran impacte en les famílies i la resposta legislativa no ha estat sempre prou àgil ni prou adequada per donar una solució. Des de la Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i del Consell de l’Advocacia Catalana estem treballant intensament tant en l’anàlisi de les normes vigents com en la proposta de canvi legislatiu. La funció social de l’advocacia ens porta a treballar decididament en aquesta línia.

L’advocacia havia reclamat des de fa anys l’aprovació d’un mecanisme que donés solució al problema del sobreendeutament per millorar la situació patrimonial de les persones, buscant una exoneració dels deutes que permetés a les persones insolvents tornar a començar.

La Llei de la Segona Oportunitat va entrar en vigor el 2015, i tot i tenir mancances i seguir treballant per la seva reforma, entenem que és una eina útil per donar solució a situacions greus de sobreendeutament, d’insolvència, que impedeixen que moltes famílies puguin portar una vida digna, per trobar-se en situacions d’embargaments i de constant angoixa per no poder atrapar els deutes. Tanmateix, el coneixement i l’ús del mecanisme de la segona oportunitat està molt lluny del que seria desitjable, especialment si ho comparem amb els països del nostre entorn.

Ara, des de del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Consell de l’Advocacia Catalana hem decidit fer un pas endavant i presentem una campanya per impulsar de forma decidida el coneixement i ús del mecanisme de la segona oportunitat.

L’objectiu de la campanya és donar a conèixer que avui, hi ha un mecanisme de segona oportunitat útil i eficaç a disposició de les persones físiques insolvents, tant consumidores com empresàries.

I així mateix, es tracta de conscienciar la ciutadania que els advocats i advocades estan a disposició dels ciutadans per donar-los assistència jurídica en el procediment per tal d’obtenir un resultat idoni per les seves circumstàncies: un acord entre el deutor sobreendeutat i els seus creditors o la cancel·lació dels deutes.

Confiem en què aquest impuls sigui útil en la tasca de defensa dels drets de la ciutadania en la que està fermament compromesa l’advocacia.

Deixa un comentari