05/04/2019 | Taller del procediment de la llei de segona oportunitat per advocats i advocades del Torn d’Ofici

Data: 05-04-2019

Lloc: Aula 1 del Centre de Formació ICAB, c/ Mallorca, 281, baixos

Horari: De 9.30h a 14h

PROGRAMA

9.15h-9.30h
INAUGURACIÓ

. Yvonne Pavía Lalauze
Advocada, Administradora Concursal i responsable del grup de treball de Segona Oportunitat ICAB/CICAC. Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB
. Carmen Valenzuela Hidalgo
Diputada de la Comissió del Servei de Defensa d’Ofici i Assistència al Detingut i de la Junta de Govern de l’ICAB

9.30h-10.30h
FASE EXTRAJUDICIAL –  L’ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

– Pressupostos
– Competència
– Tràmit de la sol·licitud del AEP
– Designa de Mediador Concursal
– Formulari d’Acta Notarial

. Angel Serrano de Nicolás
Notari

10.30h – 11.30h
FASE EXTRAJUDICIAL – L’ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

– Proposta de AEP
– Junta de Creditors
– Confecció de proposta de AEP de pla de pagaments.

. Paz Cano Sallares
Advocada del Torn d’Ofici i Vocal de la Secció de Consum

11.30h – 12.00h
PAUSA CAFÈ

12.00h –   13.00h
FASE JUDICIAL – CONCURS CONSECUTIU

– Pressupostos
– Sol·licitud i declaració del concurs consecutiu
– Especial referència a l’habitatge habitual, els crèdits per aliments i als crèdits de Dret Públic

. José María Marqués Vilallonga
Advocat, Vicepresident  de la Secció de Dret Concursal

13.00h – 14.00h
BENEFICI D’EXONERACIÓ DEL PASSIU INSATISFET

. Borja Pardo Ibáñez
Advocat, Mediador Concursal i Administrador Concursal

PREU:

Col·legiats/des ICAB: 15,00€
No Col·legiats/des ICAB: 25,00€

Més informació i inscripcions on-line