NOTA DE PREMSA: L’Observatori de la Insolvència Personal de l’ICAB destaca que els concursos de persones segueixen a l’alça malgrat la moratòria concursal

Les dades publicades avui pel Consejo General del Poder Judicial constaten la consolidació del mecanisme de la Segona Oportunitat com a solució a la insolvència.

Des de l’Observatori s’alerta que si es manté la tendència, aquest 2021 finalitzarà amb una xifra propera als 14.000 concursos, molt superior als 8.324 concursos amb què es va tancar l’any 2020

L’Observatori de la Insolvència Personal del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha analitzat les dades que ha publicat aquest matí el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre els concursos de persona física durant el tercer trimestre de l’any 2021.

Es constata que de gener a setembre del 2021 s’han presentat un total de 9.935 concursos de persona física, dels quals 2.533 han estat de persona física empresària i 7.402 han estat de persona física no empresària. Si es manté la tendència, aquest 2021 finalitzarà amb una xifra propera als 14.000 concursos, molt superior als 8.324 concursos amb què es va tancar 2020.

És rellevant l’increment del 60% dels concursos de persona física no empresària dels tres primers trimestres del 2021 respecte al mateix període de l’any 2020. Pel que fa als concursos d’empresari declarats, l’increment en els tres primers trimestres del present any respecte a l’any anterior és del 115%.

I aquesta tendència a l’alça es manté malgrat la moratòria concursal que s’ha prorrogat fins al 30 de juny del 2022, mitjançant Reial decret publicat el passat 24 de novembre. Així, encara que les persones físiques no estan obligades a presentar concurs davant la seva situació d’insolvència, el cert és que segueixen acudint al mecanisme concursal per obtenir una solució a la insolvència, bé obtenint un acord amb els creditors, bé sol·licitant al jutjat l’exoneració dels deutes. De fet, el primer informe de l’Observatori de la Insolvència Personal de l’ICAB, presentat el passat mes de novembre, destacava que els casos en què no s’ha pogut arribar a un acord entre el deutor i els creditors i que segueixen el recorregut judicial, el procediment finalitza en un 95% amb la cancel·lació dels deutes.

Alhora, en la distribució per Comunitats Autònomes veiem com Catalunya concentra el 32% dels procediments de Segona Oportunitat de persones físiques empresàries, seguit pel 15% de Madrid, i el 12% de la Comunitat Valenciana.

El fet que el concurs de la persona física estigui complint el seu objectiu permetent una sortida favorable a les persones de la situació d’insolvència afavoreix que cada vegada més persones acudeixin a aquest procediment. D’aquesta manera es constata que s’està introduint en la cultura jurídica, econòmica i social el mecanisme de la Segona Oportunitat.

En el cas dels empresaris autònoms, el mecanisme ofereix una solució al sobreendeutament atès que actualment permet l’exoneració del crèdit públic dins un pla de pagaments. Aquest extrem ha de ser considerat com una clara oportunitat per refer projectes empresarials i personals que  permetin sortir de l’ostracisme i de les limitacions que dona lloc a mantenir deutes que no es poden  solucionar al llarg de la vida. D’aquesta manera, tal com ve advertint el Grup de Treball de la Segona Oportunitat de l’ICAB, s’evita un increment de l’economia submergida i s’elimina la limitació per iniciar de nou projectes empresarials que generin valor econòmic i social de futur.