Jornada sobre segona oportunitat. 30 d’octubre de 2019. De 10 a 18h. ICA Tenerife