Jornada: La reforma de la Normativa Concursal: Reestructuració i exoneració del deute, i la figura del Reestructurador/a i l’Administrador/a Concursal

Com ja sabeu el projecte de llei de reforma concursal es va aprovar amb esmenes acceptades, a la Comissió de Justícia del Congrés de Diputats el dia 23 de juny de 2022 i el tràmit per la seva aprovació està sent molt àgil.  Per aquest motiu aquest Consell de l’Advocacia organitza aquesta Jornada la qual la vostra participació serà decisiva i escoltada pels professionals que integren cadascuna de les taules.

Data: 14 de juliol de 2022

FormatPresencial a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Carrer Mallorca núm. 283 de Barcelona)

PROGRAMA A 4.7.2022

Inscripcions- Vull inscriure’m