Enquesta sobre el mecanisme de segona oportunitat

La teva opinió és important!

Us proposem participar en una enquesta sobre el mecanisme regulat per la Llei 25/2015 de 28 de juliol de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Aquesta enquesta ha estat elaborada per l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia (UAB – CICAC) amb el suport del Grup de Treball de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-Consell de l’Advocacia Catalana.

Per respondre, només calen 3 minuts i no es requereix identificació.

Les respostes es tractaran amb garantia total d’anonimat, integrant-se en un estudi que, entre d’altres finalitats, permetrà conèixer la percepció dels i de les professionals implicats/des potencialment o en la pràctica en aquest mecanisme.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

> ENQUESTA